คลิปเกษตร

เลี้ยงปลาหมอพันธุ์ชุมพร4 เดือนจับขาย รายได้เท่าตัว

21 มกราคม 2558
12,857
การเลี้ยงปลาหมอพันธุ์ชุมพร เป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกสำหรับเกษตรกร มีพื้นที่เพียง 1 งาน ก็สามารถขุดบ่อเลี้ยงปลาหมอพันธุ์ชุมพรเชิงพาณิชย์ได้อย่างดี ด้วยเงินลงทุนเพียง 50,000 บาท ระยะเวลา 4 เดือนก็สามารถจับปลาหมอขายสร้างรายได้เกินเท่าตัว และปัจจุบันปลาหมอกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดมาก แต่ผู้ผลิตยังไม่สามารถผลิตได้อย่างเพียงพอ หากเกษตรกรที่สนใจ และยังมองหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ การเลี้ยงปลาหมออาจจะตอบโจทย์ข้อนี้ก็เป็นได้