คลิปเกษตร

ทำปุ๋ยหมักบำรุงพืชผักทุกชนิด

21 มกราคม 2558
4,012
สูตรการทำปู๋ยหม้กสำหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชผักผลไม้ ไผ่ หรือพูดว่าใช้กับพืชได้ทุกชนิด ทำให้ผลผลิตติดลูกตกมีรสชาติอร่อย จากปราญช์เกษตรผสมผสาน และ ปศุสัตว์อินทรีย์ นายโฉม เกี้ยวสันเทียะ โดยให้คำแนะนำว่า เพียงนำเศษวัชพืชทุกชนิดในท้องถิ่นมากองรวมกันให้ได้ประมาณ 50 กก. ตามด้วยมูลสัตว์แห้งทุกชนิดโรยทับให้ทั่ว หนาขึ้นมา 15 ซม.ย่ำให้เข้ากัน รดด้วยน้ำผสม พด.1 ทำเป็นชั้น 3 ชั้น คลุมทับด้วยพลาสติกให้มิดชิด หมัก 1 เดือน กลับกอง หมักต่ออีก 1 เดือนก็สามารถนำไปใช้ได้แล้ว