คลิปเกษตร

วิธีทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูง เอาไว้บำรุงดินในนาข้าว

21 มกราคม 2558
4,694
คุณไพฑูรย์ ฝางคำ เกษตรกรบ้านนาทุ่ง ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนาระดับประเทศ แนะนำวิธีการทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูง สูตรปรับสภาพดิน บำรุงข้าว ซึ่งเป็นปุ๋ยหมักที่เกิดจากการนำของเหลือใช้ทางการเกษตรมาผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ จนเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม กลายเป็นปุ๋ยหมักที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม เปื่อยยุ่ย ไม่แข็งกระด้าง มีสีน้ำตาลปนดำ และมีธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช สามารถนำไปใช้ได้กับ นาข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล-ไม้ยืนต้น รวมถึงไม้ดอก-ไม้ประดับ