คลิปเกษตร

น้ำหมักจากปลาจิ้งจั้ง ใช้บำรุงพืชผักได้ผลดีมาก

21 มกราคม 2558
3,781
คุณวินัย ผุดผ่อน เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรแบบผสมผสาน โดยเฉพาะการปลูกพืชผักสวนครัว และการปลูกมะพร้าว ที่ทำมานานกว่า 30 ปี ได้แนะนำเทคนิคการบำรุงพืชผักสวนครัวจำพวกใบโหระพา พริกขี้หนู ผักเหลียง และชะอม ให้มีการแตกยอดดี และออกผลดกเพื่อที่เกษตรกรจะได้ผลกำไรเพิ่มขึ้นจากตรงนี้ ด้วยน้ำหมักปลาจิ้งจั้งผสมกับวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในพื้นที่ หมักรวมกัน 60 วัน ผสมกับน้ำในอัตรา 1:1 ก็สามารถนำไปบำรุงพืชผักเพื่อเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพ