คลิปเกษตร

สารกำจัดแมลงและป้องกันเชื้อราในโรงเห็ด

21 มกราคม 2558
5,544
วิธีการทำสารกำจัดแมลงในโรงเห็ด โดยการนำตะไคร้หอม ซึ่งมีกลิ่นหอมฉุนเฉพาะตัว และมีสรรพคุณกำจัดแมลงศัตรูต่างๆ ได้ดี มาผลิตสารสกัดเพื่อขับไล่ศัตรูเห็ด โดยนำใบตะไคร้หอมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ขนาดดูตามความเหมาะสม ผสมเหล้าขาว,กากน้ำตาล,น้ำส้มสายชูกลั่น,หัวเชื้อจุลินทรีย์ อย่างละ 1 ส่วน น้ำสะอาด 6 ส่วน นำมาผสมให้เข้ากัน นำใส่แกลลอน หมักไว้ 15 วัน ทำการเขย่าและคลายอากาศในแกลลอนทุกวันแล้วปิดไว้เหมือนเดิม อัตราส่วนการนำไปใช้ 1:1000 หรือเมื่อเกิดการระบาดสามารถเพิ่มอัตราส่วนจากเดิมเป็น 1:500 ฉีดพ่นเพื่อป้องกันราเขียวได้