คลิปเกษตร

สารไล่แมลงในนาข้าวจากสบู่ดำ

21 มกราคม 2558
3,843
คุณกองแก้ว อุดใจ เกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ได้แนะนำเทคนิคการป้องกันแมลงในนาข้าวด้วยการนำผลสุกก้านและใบของสบูุ่ดำ 1 กำใหญ่ๆ (ยิ่งมากยิ่งดี)มาตำหรือบดให้ละเอียด จากนั้นนำมาผสมน้ำ 1 ลิตร คั้นเอาน้ำสบู่ดำ 1 ลิตรที่ได้มาผสม น้ำเปล่าอีก 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นแปลงนาในช่วงเย็นๆ เป็นการป้องกันแมลงศัตรูข้าวในนาดีเยี่ยม ปลอดภัย ไม่มีอันตรายต่อคนใช้และสิ่งแวดล้อม