คลิปเกษตร

สูตรน้ำหมักชีวภาพเพื่อสร้างรวงข้าวให้สมบูรณ์

21 มกราคม 2558
4,407
ทีมงานรักบ้านเกิดได้มีโอกาสเยี่ยมเยือนเกษตรกรคนเก่งแห่ง ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท คุณขวัญชัย แตงทอง เกษตรกรที่ทำนาข้าวต้นทุนต่ำด้วยการใช้น้ำหมักชีวภาพ จึงได้ฝากสูตรน้ำหมักชีวภาพสูตรสะสมอาหารเพื่อเตรียมสร้างรวงข้าวมาเผยแพร่ให้กับเกษตรกรชาวนาที่สนใจนำสูตรนี้ไปใช้ เพื่อบำรุงข้าวช่วงอายุ 50 วัน และ 65 วัน ประโยชน์โดยตรงในการเตรียมต้นข้าวให้สร้างรวงข้าวเพื่อได้เมล็ดเต็ม รวงข้าวสมบูรณ์ ช่วยให้ผลผลิตข้าวเพิ่มมากขึ้น โดยไม่ต้องใช้สารเคมีแต่อย่างใด