คลิปเกษตร

การประดิษฐ์เครื่องพ่นปุ๋ย-สารไล่แมลง แบบประหยัด

21 มกราคม 2558
6,135
คุณวรชัย ศิลวัตรพงศกุล เกษตรกรที่มีอายุ 70 ปี แต่อายุไม่ใช่ปัญหาในการทำเกษตรกรรมของคุณลุง ที่ยังแข็งแรงและเป็นเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถอย่างนี้ เพราะคุณลุงเน้นทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ สุขภาพจึงดีวันดีคืน และเป็นการนำเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาใช้เพื่อประหยัดต้นทุนอีกด้วย อย่างการทำเคื่องพ่นสารชีวภาพเครื่องนี้ ก็เป็นการประยุกต์ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มสุดๆ เคื่องพ่นสารชีวภาพนี้หากซื้อตามร้านเกษตรทั่วไป ราคาอาจจะอยู่ที่เครื่องละเป็นหมื่น แต่คุณลุงใช้เงินเพียง 1,200 บาท ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบได้เลยทีเดียว