คลิปเกษตร

หลักการเลี้ยงปลาดุกแบบประหยัดต้นทุน

21 มกราคม 2558
4,679
ทีมงานรักบ้านเกิด มีโอกาสได้ลงพื้นที่พบ คุณลุงล้วน กุลแก้ว เกษตรกรที่ทำเกษตรแบบผสมผสาน อาศัยอยู่ที่ บ้านกลบควัน ต.ดงยาง อ. นาดูน จ.มหาสารคาม คุณลุงล้วนมีความยินดีที่จะแนะนำทีมงานรักบ้านเกิดว่า หากต้องการเลี้ยงปลาดุกให้สมบูรณ์แข็งแรงจะต้อง ไม่เลี้ยงปลาในบ่อน้ำลึก และน้ำในบ่อปลาควรมีสีขุ่น ซึ่งปลาดุกชอบอาศัยหากเป็นน้ำใส ปลาจะไม่ค่อยกินอาหาร ไม่เจริญเติบโต ในบ่อควรมีผักบุ้งให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา แต่ไม่ควรมีหญ้าไซ เพราะอาจบาดตัวปลาให้เป็นแผลติดเชื้อโรคได้ อาหารควรเป็นอาหารเม็ดเล็กแช่น้ำก่อนให้ เพื่อที่ปลาดุกจะลงไปกินหน้าดิน ทำให้ไม่เปลืองอาหารอีกด้วย