คลิปเกษตร

วิธีการเสียบยอดมะนาวด้วยหลอดกาแฟ

21 มกราคม 2558
14,863
การเสียบยอดมะนาวพันธุ์ดีด้วยหลอดกาแฟ อุปกรณ์ 1.ต้นส้มโอ(ใช้เป็นต้นพันธุ์สำหรับเสียบยอด) 2.กิ่งพันธุ์มะนาวพันธุ์ดี(ที่ใช้ในการเสียบยอด) 3.กรรไกรตัดกิ่ง 4.มีดคัดเตอร์ 5.หลอดกาแฟ วิธีการทำ -ตัดต้นตอส้มโอให้สูงจากดินประมาณ 10 ซม. ใช้คัดเตอร์ผ่าลงไปตรงกึ่งกลางให้ได้ตาามขนาดที่ต้องการ -ตัดหลอดกาแฟ ให้มีความยาว 1 นิ้ว แล้วนำหลอดกาแฟไปครอบต้นพันธุ์ไว้ -ตัดกิ่งมะนาวพันธุ์ดีให้ได้ขนาดความยาว 9- 10 นิ้ว แล้วแต่งใบให้เรียบร้อย ให้เหลือเฉพาะใบบริเวณยอด สัก 5-7 ใบ -จากนั้นฝานกิ่งพันธุ์ให้ได้ขนาดเท่ากับที่เราผ่าต้นพันธุ์ส้มโอ แล้วนำกิ่งมาเสียบลงบนต้นพันธุ์ที่เตรียมไว้ -นำหลอดกาแฟมาครอบบริเวณรอบที่เสียบยอด ***ที่เป็นหลอดกาแฟเพราะการใช้พลาสติกพันกิ่ง จะเสียเวลาแล้วบางครั้งก็ไม่แน่น***