คลิปเกษตร

เทคนิคง่ายๆ ในการผลิตชะอมนอกฤดู

21 มกราคม 2558
8,380
ชะอม พืชผักที่ให้ผลผลิตมากที่สุดในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน ระยะนั้นผักชะอมจะมีราคาไม่สูงนักเนื่องจากผลผลิตตามท้องตลาดมีจำนวนมาก ดังนั้นคุณอุดม พรหมจักร ปราชญ์ชาวบ้านแห่งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันต้นดู่ ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จึงได้ผลิตชะอมนอกฤดูด้วยวิธีโน้มกิ่ง เป็นวิธีการง่ายๆด้วยหลักการทำให้เนื้อไม้ของลำกิ่งร้าวและงอ จากนั้นให้ตัดใบทิ้ง ทำให้ต้นพืชถูกกระตุ้นให้ออกยอดเพื่อความอยู่รอดตามธรรมชาติของมันเอง ซึ่งยอดที่ออกมาจำนวนมากและถูกบำรุงด้วยน้ำหนักชีภาพ จึงทำให้ผลผลิตที่ได้มีจำนวนมากและขายได้ราคาดีในช่วงนอกฤดู