คลิปเกษตร

เครื่องห่อกระท้อนอย่างง่าย

21 มกราคม 2558
6,848
คุณตาจรูญ จวนเจริญ ได้คิดประดิษฐ์เครื่องมือห่อกระท้อนอย่างง่าย ใช้วัตถุดิบราคาถูก วัสดุ-อุปกรณ์ 1.เหยือกน้ำพลาสติก ปาดกว้าง 12 นิ้ว 2.สายไฟอย่างอ่อน จำนวน 10 เมตร 3.ไม้ไผ่ขนาดยาว ตามความเหมาะสมที่ต้องการ 4.หนังยางรัดของ 5.ถุงห่อกระท้อน (เป็นถุงที่ทำมาจากถุงปูนซีเมนต์ที่ทางกลุ่มแม่บ้าน จังหวัดนนทบุรีทำขึ้น) 6.ยางในล้อรถจักรยานยนต์ที่เสียแล้วนำมาตัดให้เป็นเส้นเพื่อนำมารัดเหยือกกับไม้ให้ติดกันแน่น วิธีการทำ 1.นำเหยือน้ำพลาสติดที่เตียมมาตัดปากแหลมๆ ออกให้เป็นปากวงกลม แล้วเจาะรู ข้างๆหูของเหยือกน้ำเพื่อใช้สอดสายไป เมื่อได้เหยือตามความต้องการแล้วก็นำ ไม้ไผ่ขนาดตามที่ต้องการมามัดกับเหยือน้ำโดยใช้ยางในรถรัดเพื่อให้แน่นมากๆ 2.เมื่อเสร็จจากขึ้นตอนที่ 1 แล้ว ก็นำสายไฟย่างอ่อนสอดเข้าไปข้างในรูที่เจาะไว้ให้สอดสายไฟเข้าไปข้างในแล้วมัดปม (ตามรูป) โดยการนำไปครอบผลไม้ที่จะห่อแล้วกระตุกสายไฟ ก็จะห่อผลไม้ได้