คลิปเกษตร

หมูป่าเลี้ยงง่ายไร้กลิ่นเหม็น

21 มกราคม 2558
5,188
คุณคำรน มวญนรา เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนา ปี 2555 ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด เกษตรกรที่เลี้ยงหมูป่า มีคำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยงหมูแล้วประสบปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น หรือกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้านมากฝาก ซึ่งโดยปกติมีการกำจัดกลิ่นหลายวิธีถ้าเป็นฟาร์มขนาดเล็ก คือเลี้ยงหมูไม่มาก จะนิยมใช้จุลินทรีย์บางชนิด ที่เราเรียกว่า น้ำหมักชีวภาพหรือ หรือน้ำEMน้ำ EM เป็นจุลินทรีที่มีประโยชน์ ต่อฟาร์มปศุสัตว์เป็นอย่างมาก ช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น โดยนำน้ำ EM มาผสมน้ำแล้วราดลงไปบนมูลสัตว์จะช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นได้ นอกจากนี้ยังนำน้ำ EMมาผสมน้ำแล้วให้สัตว์เลี้ยงกิน เพื่อสัตว์กินอาหารได้ดีและอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์ก็จะดีขึ้นด้วย น้ำ EM สามารถหาชื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ทางการเกษตร หรือทำเองก็ได้ ดังนั้น จึงได้แนะนำเทคนิคการเลี้ยงหมูป่าแบบง่ายไร้กลิ่น ผ่าน www.rakbankerd.com ให้เกษตรกรที่สนใจได้ศึกษาและนำไปใช้เพื่อสร้างรายได้กันต่อไป ดังนี้