คลิปเกษตร

สูตรการทำอาหารไก่ด้วยแหน เพื่อลดต้นทุน

21 มกราคม 2558
16,619
ลุงโฉม เกี้ยวสันเทียะ เกษตรกรหมอดินอาสาประจำตำบลพลกรัง ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการทำเกษตรแบบผสมผสาน ในรูปแบบอินทรีย์ โดยเฉพาะการเลี้ยงไก่ เพื่อให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งสูตรการทำอาหารไก่ด้วยแหน เพื่อลดต้นทุน ด้วยวิธีการง่ายๆ นำแหน 10 กิโลกรัม รำอ่อน 5 กิโลกรัม รำหยาบ 5 กิโลกรัม เทลงไปในกะละมังผสมอาหาร แล้วคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจากนั้นนำน้ำหมักคืนฉ่าย 1 ลิตร ผสมน้ำเปล่า 1 ลิตรลงไปคลุกคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งก็สามารถนำไปเป็นอาหารไก่ได้แล้ว นำอาหารไก่ที่ได้ ใส่ในภาชนะอาหารให้ไก่กินในช่วงเวลาเช้าและเย็น เมื่อไก่ได้ทานสูตรอาหารลดต้นทุนแล้ว ก็จะช่วยทำให้ไก่เจริญเติบโตได้เร็ว ช่วยป้องกันโรคต่างๆ และที่สำคัญทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อหัวอาหาร