คลิปเกษตร

วิธีคงความสดกรอบของผัก

21 มกราคม 2558
5,289
การเก็บผักเกือบทุกประเภท โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะนิยมทำกันในช่วงเช้า เพื่อผักที่เก็บมาได้นั้นจะได้สด กรอบ ใหม่น่ารับประทาน แต่คุณลุงทองอยู่ จีนแจ เกษตรกร ต.ศิลาดาน อ.มโนรม์ จ.ชัยนาท มีเทคนิคที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้โดยเกษตรกรสามารถเก็บผักได้ตลอดทั้งวัน โดยผักยังคงความสดกรอบ ใหม่น่ารับประทาน โดยการใช้ น้ำปูนใส(ปูนแดง) ผสมกับน้ำสะอาดเพื่อที่จะนำผักลงไปแช่ ประมาณ 10-15 นาที ผักที่นำขึ้นจากการแช่น้ำปูนใสแล้วนั้นจะทั้งสดและกรอบน่ารับประทาน