คลิปเกษตร

เทคนิคการแปลงเพศมะละกอตัวผู้ให้มีผลผลิต

21 มกราคม 2558
13,646
โดยธรรมชาติดอกมะละกอตัวผู้ เป็นดอกที่ไม่สามารถให้ผลผลิตได้ หากไม่จัดการกับปัญหานี้ก็จะกลายเป็นต้นมะละกอที่เปลืองเนื้อที่ในสวนเพิ่มขึ้น แต่คุณธนพล ศรีใส ปราชญ์เรื่องการเพาะขยายพันธุ์พืช ตามแนวทางเศรษฐกิจท่านนี้ มีเทคนิคง่ายๆ เฉพาะตัวที่สามารถทำให้ต้นมะละกอตัวผู้มีลูกได้ เพียงนำไม้ไผ่ขนาดพอดีมาแทงทะลุโคนต้นมะละกอ เพียง 45 วันต้นมะละกอก็จะติดลูกให้ผลผลิตเป็นมะละกอผลยาวตรงตามความต้องการของตลาด