คลิปเกษตร
เทคนิคการแปลงเพศมะละกอตัวผู้ให้มีผลผลิต
21 มกราคม 2558
10,693
โดยธรรมชาติดอกมะละกอตัวผู้ เป็นดอกที่ไม่สามารถให้ผลผลิตได้ หากไม่จัดการกับปัญหานี้ก็จะกลายเป็นต้นมะละกอที่เปลืองเนื้อที่ในสวนเพิ่มขึ้น แต่คุณธนพล ศรีใส ปราชญ์เรื่องการเพาะขยายพันธุ์พืช ตามแนวทางเศรษฐกิจท่านนี้ มีเทคนิคง่ายๆ เฉพาะตัวที่สามารถทำให้ต้นมะละกอตัวผู้มีลูกได้ เพียงนำไม้ไผ่ขนาดพอดีมาแทงทะลุโคนต้นมะละกอ เพียง 45 วันต้นมะละกอก็จะติดลูกให้ผลผลิตเป็นมะละกอผลยาวตรงตามความต้องการของตลาด
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×