คลิปเกษตร

ปลูกยางนาอย่างไรให้รอดตาย

21 มกราคม 2558
6,923
เกษตรผสมผสาน ปลูกไม้ป่า ยางนา เลี้ยงเป็ด,ปลา,ไส้เดือน,หมู,ไก่,วัว จนประสบความสำเร็จ โดยเน้นแบบอินทรีย์ พร้อมทั้งองค์ความรู้ในการปลูกยางนาให้รอดตาย โดยการขุดหลุมลึก 1 ฟุต กว้าง 1 ฟุต ยาว 1 ฟุต การขุดนั้นต้องแยกดินออกคนละครึ่ง ควรขุดดินทางทิศตะวันออกก่อนประมาณ 1 ส่วน แล้วขุดทางทิศตะวันตก อีก 1 ส่วน สลับกันอย่างนี้จนกว่าจะลึก 1 ฟุต เมื่อขุดหลุมเสร็จให้เอาปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 1 กำมือ คลุกเคล้าให้เข้ากันกับหน้าดินที่ขุดขึ้นด้านละ 1 จอบ จากนั้นกลบดินโดยเอาดินฝั่งทิศตะวันออกลงก่อนแล้วตามด้วยดินฝั่งทิศตะวันตก กลบดินให้เต็ม แล้วขุดหลุมเล็ก ๆ ตรงกลางหลุมที่กลบ เพื่อให้เท่ากับขนาดของต้นกล้า เพื่อนำต้นกล้ายางนาลงปลูก