คลิปเกษตร

เทคนิคการทำให้ใบข้าวตั้งตรง ด้วยน้ำหมักต้นกล้วย

21 มกราคม 2558
4,683
คุณมานะ เซียงสันเที๊ยะ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนาดีเด่น ประจำปี 2552 ที่มีประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ในการทำเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกไม้ผลฝรั่งพันธุ์เย็น เลี้ยงปลา ทำนาข้าวแบบอินทรีย์ พร้อมมีเทคนิคในเรื่องการทำน้ำหมักต้นกล้วย ช่วยทำให้ใบข้าวตั้งตรงไม่งอ นำต้นกล้วยสับ 3 ส่วน กากน้ำตาล 1 ส่วน และน้ำ 1 ส่วน มาเทลงในถังสำหรับหมัก คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน ปิดฝาให้สนิทนำไปตั้งไว้ในที่ร่ม หมักทิ้งไว้ 3 เดือน ก็สามารถนำไปใช้ได้ ใช้น้ำหมักต้นกล้วยอัตรา 1ต่อ 1 ใช้ 20 ลิตรต่อนาข้าว 1 ไร่ จะช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินได้ดี และบำรุงนาข้าวได้ดีช่วงก่อนที่ข้าวจะออกรวง ต้นข้าวจะมีลักษณะใบตั้งตรงไม่งอ แสงแดดสามารถส่องถึงแมลงไม่สามารถมาอาศัยอยู่ใต้ใบข้าวได้