คลิปเกษตร

สุดยอดการเลือกสายพันธุ์ไผ่หวาน

21 มกราคม 2558
5,255
ทีมงานรักบ้านเกิด ได้ออกเดินทางไปพบกับเกษตรกรคนเก่ง ที่ทำอาชีพปลูกไผ่ ตัดหน่อขาย คุณเจริญ หน่อแก้ว เกษตกรบ้านสันกว๊าน ม.8 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา จะมาเผยเทคนิคการเลือกสายพันธุ์ไผ่หวานที่คุณเจริญ หน่อแก้วได้คัดเลือกสายพันธุ์ไผ่เอง โดยการสังเกตที่การแตกตาของกิ่งไผ่ ซึ่งกิ่งไผ่หวานจะมีลักษณะกิ่งตาที่ถี่แตกแขนงออกมาเป็นกิ่งเล็กกิ่งน้อยมาก นั่นคือไผ่ที่เกษตรกรนำมาปลูกแล้วจะได้ไผ่หวานที่ปลูกแล้วจะได้กินหน่อ หรือเก็บหน่อไผ่หวานจำหน่ายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะไผ่ตงหวานพะเยาที่คุณเจริญ หน่อแก้วปลูกอยู่ปัจจุบัน