คลิปเกษตร

วิธีคัดปูดำไปขาย เขาทำกันแบบนี้

21 มกราคม 2558
5,479
การคัดปูดำ ต้องทำการแยกขนาดของปู เล็ก กลาง ใหญ่ เมื่อแยกขนาดแล้วก็ต้องทำการแยกปูเนื้อ ปูไข่ด้วย เนื่องจากขนาดของปูเนื้อ และปูไข่จะขายราคาต่างกัน โดยปูไข่ขนาดใหญ่จะราคาแพงที่สุด (กิโลกรัมละ 550 บาท) การคัดปู หากเป็นปูตัวผู้จะมีสะดือแหลม ส่วนตัวเมียจะมีมีสะดือกว้างและใหญ่ ส่วนจะดูว่าปูตัวเมียมีไข่หรือไม่จะต้องใช้มีดงัดริเวณรอยต่อระหว่างกระดองกับสะดือ หากมีไข่เต็มก็จะเห็นไข่สีส้มภายในกระดอง ส่วนการคัดว่าปูเนื้อแน่น ให้ใช้นิ้วกดบริเวณกระดองทั้งสองข้างหากกดไม่ลง ไม่บุ๋ม แสดงว่าปูเนื้อแน่น ส่วนการจำหน่ายปูดำ นิยมจำหน่ายเฉพาะปูเป็นเท่านั้น