คลิปเกษตร

เสริมฮอร์โมนให้ปลาหมอไทย ตัวใหญ่ขายได้ราคา

21 มกราคม 2558
7,255
คุณกี ใจวงศ์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดพะเยา ปี 2551 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงกบในนาข้าว เลี้ยงปลาหมอไทย และไร่นาสวนผสม ปลาหมอไทยของคุณกี สามารถขายได้ตลอดทั้งปี เป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนปลาหมอไทยที่เกษตรกรทั่วไปเลี้ยง คือ ตัวใหญ่ เนื้ออร่อย ซึ่งเคล็ดไม่ลับในการเลี้ยงปลาหมอไทยให้มีลักษณะพิเศษดังกล่าว เป็นที่ต้องการของตลาด คุณกีมีภูมิปัญญาชาวบ้านง่ายๆที่เกษตรกรทั่วไปสามารถทำได้โดยการใช้ "ยาคุมกำเนิด" สำหรับคนมาเป็นส่วนผสมในอาหารปลา เพียงแค่ใช้ยาคุมกำเนิด 1 เม็ดบดละลายน้ำแล้วนำไปคลุกเคล้ากับอาหารปลา 1 กิโลกรัม ผึ่งลมให้แห้งแล้วนำไปเลี้ยงปลาหมอตามปกติ วิธีการนี้จะทำให้ปลาหมอไทยตัวใหญ่ขายได้ราคาดี