คลิปเกษตร

น้ำหมักสมุนไพร บำรุงไก่ บำรุงสัตว์เลี้ยง

21 มกราคม 2558
6,167
นายช่วย สาสุข เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา ปี 2556 และเครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2552 จ.ร้อยเอ็ด เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ และจัดตั้งเป็นเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้ให้คำแนะนำวิธีการสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับสัตว์เลี้ยงด้วยน้ำหมักสมุนไพร โดยใช้สมุนไพร 4ชนิด ได้แก่ ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ตะไคร้หอม และบอระเพ็ด รวมกัน 3 กก. หมักรวมกันกับกากน้ำตาล 1 กก. และน้ำเปล่า 10 ลิตร อย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป การนำไปใช้ประโยชน์โดยนำน้ำหมักสมุนไพร 1 แก้ว ผสมกับน้ำเปล่า 10 ลิตร ให้สัตว์กินแทนน้ำทุกวันเพื่อสร้างภูมิต้านทานโรค สูตรดังกล่าวสามารถใช้ได้กับสัตว์เลี้ยงได้ทุกชนิด