คลิปเกษตร

สูตรอาหารแพะจากหยวกกล้วย ลดต้นทุนเห็นๆ

21 มกราคม 2558
13,130
เกษตรกรที่ประสบกับปัญหาต้นทุนค่าอาหารแพะสูง เราสามารถที่จะลดต้นทุนค่าอาหารได้โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น หาได้ง่าย ไม่เสียค่าใช้จ่ายเยอะมาเป็นส่วนประกอบ ดังเช่น การใช้หยวกกล้วยมาผสมกับหัวอาหารเพื่อใช้เลี้ยงแพะของคุณประจวบ เชยเอี่ยม ซึ่งสามารถประหยัดต้นทุนค่าหัวอาหารในการเลี้ยงแพะ 22 ตัว จากเดิมเดือนละ 10,000 บาท ลดเหลือเพียง 3,000 บาทเท่านั้น ทำให้ประหยัดค่าใช้จายได้มากและเมื่อแพะกินเข้าไปก็ไม่มีผลข้างเคียงใดๆร่างกายก็สมบูรณ์แข็งแรงตามปกติ