คลิปเกษตร

น้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน

21 มกราคม 2558
19,080
วิธีการทำ 1. เก็บมูลไส้เดือนจากหน้าบ่อเลี้ยงไส้เดือน (ลักษณะจะเป็นขุยๆ) 2.นำน้ำใส่ในถัง 200 ลิตร อัตราการผสม มูลไส้เดือน 1 กก. ต่อน้ำ 10 ลิตร * มูลไส้เดือนที่ใช้ 15 กก. ต่อน้ำ 150 ลิตร 3.เอามูลไส้เดือนใส่ในถุงผ้า แล้วนำลงไปแช่ไว้ในถังหมัก โดยในถังหมักต้องใส่ออกซิเจนไว้ตลอดเวลา เพื่อให้จุลินทรีย์ในมูลไส้เดือนเจริญเติบโตได้ดี 4.ใส่กากาน้ำตาลลงไปครึ่งขวดเล็ก แล้วทิ้งไว้จนกว่าจะไม่มีกลิ่น หรืประมาณ 7 วัน สามารถนำไปใช้ได้ อัตราการใช้ 1 ส่วน ต่อน้ำ 10-20 ลิตร ถ้าใส่มากเกินไปจะทำให้ใบพืชไหม้