คลิปเกษตร

ตอนกิ่งมะละกอง่ายๆ

21 มกราคม 2558
7,059
มะละกอขยายพันธุ์ได้หลากหลายวิธี ทั้งการเพาะเมล็ด การปักชำ การติดตา การตอนกิ่ง แต่ส่วนมากจะนิยมการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดมากกว่า เพราะทำได้ง่าย สะดวก แต่ใช้เวลานาน ศุนย์เรียนรู้เมืองท่าหลา บ้านบ่อนนท์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เลือกใช้วิธีการขยายพันธุ์มะละกอด้วยการตอนกิ่ง เพราะสามารถกำหนดเพศต้นมะละกอได้ตามต้องการ หากต้องการต้นมะละกอกะเทย ก็ตอนกิ่งที่ต้นกะเทย กิ่งพันธุ์ที่ได้ก็จะเป็นต้นกะเทยทั้งหมด