คลิปเกษตร

ฮอร์โมนน้ำนมดิบเพิ่มผลผลิตในนาข้าว

21 มกราคม 2558
3,216
ทีมงานรักบ้านเกิด.คอม ขอนำท่านเรียนรู้วิธีการทำฮอร์โมนน้ำมักชีวภาพจากน้ำนมดิบ ซึ่งเป็นน้ำนมที่เหลือทิ้ง นำมาบริโภคไม่ได้แล้ว แต่สามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับการเกษตรด้วย จากเกษตรกรผู้ทำนาข้าวปลอดสาร คุณจงกล จั่นโต ฮอร์โมนน้ำนมดิบเพิ่มผลผลิตในนาข้าว มีวิธีการทำ โดยการใช้น้ำนมดิบ 3 ลิตร กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม คนผสมให้เข้ากัน หมักไว้ 6 เดือนขึ้นไป ก็สามารถนำมาใช้ได้ อัตราการใช้ น้ำหมัก 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ต่อ 1 ไร่ ฉีดพ่นในช่วงตอนเย็น จะช่วยในการเจริญเติบโตของต้นข้าวได้ดี เมล็ดสวยงาม เพิ่มผลผลิต