คลิปเกษตร

สูตรอาหารปลากะพงแบบลดต้นทุน

21 มกราคม 2558
5,920
คุณบุญนำ คงคานิตย์ เกษตรกรที่ทำอาชีพเลี้ยงปลากะพง และมีความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงปลากะพงแบบบ่อดินด้วย จึงได้แนะนำสูตรอาหารปลากะพงแบบลดต้นทุนให้กับทีมรักบ้านเกิด ด้วยวิธีการง่ายๆ ที่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงสามารถนำไปทำเองได้ และที่สำคัญการเลี้ยงปลากะพงด้วยวิธีธรรมชาตินี้ จะทำให้ปลากะพงที่เลี้ยงมีเนื้อหวาน ไม่มีกลิ่นคาว ขายได้ราคาดี บ่อที่เลี้ยงก็ไม่มีกลิ่นเหม็นของเศษปลาที่ให้อีกด้วย.