คลิปเกษตร

การเลี้ยงด้วงสาคูในกะละมัง

21 มกราคม 2558
6,193
การเลี้ยงด้วงสาคูเพื่อจำหน่ายกำลังเป็นอาชีพที่น่าสนใจ เนื่องจากเลี้ยงง่าย ขายได้ราคาและใช้เวลาไม่นาน อุปกรณ์ในการเลี้ยงมีดังนี้ 1. กะละมัง 2. ตะแกรงพลาสติกสำหรับใช้เป็นฝาปิดกะละมัง 3. สาคูบด 4. อาหารหมู 5. น้ำสะอาด 6. พ่อแม่พันธุ์ด้วง (แมงหวัง) นำสาคูบดมาแช่น้ำเล็กน้อย แช่ทิ้งไว้ 2 วัน เมื่อครบกำหนดใส่อาหารหมูลงไปสัก 1 กำมือ คลุกเคล้าให้เข้ากัน ใส่พ่อแม่พันธุ์ลงไปประมาณ 8 ตัว ปิดฝากะละมังด้วยตะแกรงพลาสติกทิ้งไว้ 30 วันก็จะได้ด้วงสาคูขนาดตัวโตเต็มวัยพร้อมจำหน่ายได้ โดย ในหนึ่งกะละมังจะได้ด้วงสาคูประมาณ 1/2 กิโลกรัม