คลิปเกษตร

กาแฟขี้ชะมด

21 มกราคม 2558
4,838
ปัจจุบันชะมดเป็นสัตว์ที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรกันมากขึ้น เพราะกาแฟที่ได้จากชะมดหรือเรียกกันติดปากว่า กาแฟขี้ชะมดนั้นมีราคาสูง จึงเป็นที่ดึงดูดใจสำหรับเกษตรกร แต่ใช่ว่าเกษตรกรจะสามารถเลี้ยงชะมดเพื่อผลิตกาแฟกันได้ทุกคน เพราะมีเกษตรกรหลายรายขาดทุน ไม่สามารถผลิตกาแฟขี้ชะมดที่มีคุณภาพได้ เนื่องจากการเลี้ยงที่ไม่ถูกวิธี ดังนั้น คุณสากล กรวยทรัพย์ เจ้าของสากลฟาร์ม เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการเลี้ยงชะมดเพื่อผลิตกาแฟขี้ชะมด จึงได้แนะนำเทคนิคการเลี้ยงชะมดเพื่อผลิตกาแฟขี้ชะมด ผ่าน www.rakbankerd.com ให้เกษตรกรที่สนใจได้ศึกษาและนำไปใช้เพื่อสร้างรายได้กันต่อไป ดังนี้