คลิปเกษตร

การทำปลาหมึกตากแห้ง

19 กุมภาพันธ์ 2558
4,216
การทำปลาหมึกตากแห้งให้แห้งสนิทดี และไม่เป็นเชื้อรา เริ่มจากนำปลาหมึกกล้วยมาผ่าแล้วล้างด้วยน้ำทะเลประมาณ 2 ครั้ง แล้วจึงนำปลาหมึกมาตากบนแผงตะแกรงวางเรียงกันเอียงๆดูสวยงาม ถ้าแดดร้อนจัดก็ตากแค่วันเดียว ถ้าแดดร้อนไม่จัดก็ตากประมาณ 2 วัน ปลาหมึกที่แห้งสนิทดีสังเกตุว่าตัวจะสีขาวใส ตัวแข็งแห้งดี ส่งกลิ่นหอมชวนน่ารับประทาน