คลิปเกษตร

วิธีติดตามะนาว

21 มกราคม 2558
17,697
คุณคมศักดิ์ เดชสุรินทร์ เกษตรกรผู้ที่มีความเชียวชาญด้านการเกษตรแบบผสมผสาน และปลูกมะนาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แนะนำเทคนิคการติดตามะนาวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี การติดตามะนาวเป็นอีกวิธีหนึ่ง กรณีมียอดมะนาวพันธู์ดีจำกัด การติดตามะนาวจะกรีดแผลต้นตอเป็นรูปตัวT การเฉือนตามะนาวดูตาที่โปน เพื่อให้ได้ต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรง ต้านทานโรค ที่สำคัญระบบรากที่ได้จากการติดตาจะแข็งแรงกว่าการปลูกด้วยเมล็ดหรือการตอนกิ่ง มะนาวก็จะติดลูกดก น้ำที่ได้ก็จะมีมาก