คลิปเกษตร

เทคนิคการเพิ่มน้ำหนักกบก่อนจำหน่ายด้วยไข่ไก่

21 มกราคม 2558
4,806
ทีมงานรักบ้านเกิดลงพื้นที่เสาะหาองค์ความรู้ดีๆ มาฝากเกษตรกรมือใหม่และท่านที่สนใจในการทำเกษตรรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าว การปลูกพืชและการเลี้ยงปศุสัตว์ แต่หลายท่านก็เลือกที่จะทำหมดทุกอย่างแต่อาจจะไม่มาก แค่ประมาณพออยู่พอกินหรือ พอเพียง และในครั้งนี้ทีมงานก็ค้นพบเกษตรกรฝีมีดีอีกท่านชื่อคุณมัณฑนา เมืองสมุทร ซึ่งจะมาแนะนำขั้นตอนวิธีการเพิ่มน้ำหนักกบก่อนจำหน่าย โดยการนำสิ่งที่หาได้ง่ายมากอย่างไข่ไก่ไปผสมในอาหารกบให้กบกินก่อนจับจำหน่าย 10 วัน จะช่วยให้กบมีน้ำหนักดี ผิวกบดูเต่งตึงขึ้น ไม่ซูบผอม