คลิปเกษตร

สุดยอดในการเก็บน้ำผึ้งให้ถูกวิธี

21 มกราคม 2558
3,714
ปัจจุบันการเลี้ยงผึ้ง คืออาชีพหนึ่งที่กำลังเติบโต เนื่องจากจำนวนผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะคนหันมารักสุขภาพกันมากขึ้น ดังนั้นหลายคนจึงสนใจและอยากเลี้ยงผึ้ง เนื่องจากมีรายได้สูง แต่เนื่องจากเกษตรกรที่กำลังเริ่มเลี้ยงใหม่ๆ หรือกำลังคิดจะเลี้ยง ยังขาดเทคนิคความชำนาญจึงไม่สามารถเลี้ยงผึ้งและเก็บน้ำผึ้งได้ ดังนั้นวันนี้คุณอรุณ วิเศษฤทธิ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งเจ้าของฟาร์มผึ้งเขาคิชฌกูฏ จึงได้แนะนำผ่าน www.rakbankerd.com เพื่อเผยแพร่คลิปข้อมูลเทคนิควิธีการเก็บน้ำผึ้ง ดังนี้