คลิปเกษตร
วิธีทำเครื่องรดน้ำผักอัตโนมัติ
21 มกราคม 2558
13,902
ปัจจุบันการทำเกษตรอินทรีย์เป็นที่สนใจของเกษตรกรจำนวนมาก โดยเฉพาะการทำเกษตรแบบพอเพียงและเน้นทำแบบอินทรีย์ ดังนั้นคุณคำนึง ชนะสิทธิ์ ประธานศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริบ้านชำปลาไหล ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จึงได้แนะนำเทคนิควิธีการทำเครื่องให้น้ำอัตโนมัติ ที่สามารถใช้ในการรดน้ำผักสวนครัวและพืชอื่นๆได้ ผ่าน www.rakbankerd.com เพื่อเผยแพร่คลิปเทคนิควิธีการทำเครื่องให้น้ำอัตโนมัติ ดังนี้
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×