คลิปเกษตร

เทคนิคการสร้างความแข็งแรงให้เกร็ดปลากัด

21 มกราคม 2558
8,792
คุณสวาสดิ์ ไทยทุมิฬ เกษตรกรผู้ที่มีความชื่นชอบในการเลี้ยงปลากัดหลากหลายสีสันและหลายพันธุ์ ได้สั่งเกตุปลากัดที่เลี้ยงไว้ถึงอาการหรือโรคที่อาจเกิดขึ้นทำให้เกร็ดปลาหลุดร่วงง่าย หมดความสวยงาม หมดราคา จึงได้แนะนำวิธีการสร้างความแข็งแรงให้เกร็ดปลากัด ด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการนำใบตองแห้งซึ่งเป็นพืชที่ถือว่ามีอยู่ทุกชุมชน ใส่ลงไปในขวดโหลที่เลี้ยงปลากัด จะช่วยให้เกล็ดปลากัดแข็งแรงขึ้นและทนทานต่อสภาพน้ำที่นำมาเลี้ยงได้เป็นอย่างดี เกร็ดปลาที่สีสันสดใสก็จะอยู่คู่กับปลาสวยงามตลอดไป