คลิปเกษตร

การใช้น้ำส้มควันไม้เพื่อบำรุงดอกเห็ด

21 มกราคม 2558
4,758
การใช้น้ำส้มควันไม้เพื่อเป็นอาหารของดอกเห็ด และยังสามารถป้องกันการเกิดเชื้อราได้อีกด้วย สำหรับน้ำส้มควันไม้นั้นจะมีธาตุอาหารต่างๆจากต้นไม้ เมื่อนำมาเผาเพื่อทำน้ำส้มควันไม้ ธาตุอาหารต่างๆนั้นก็จะอยู่ในน้ำส้มควันไม้นั้นด้วย และเมื่อนำมาฉีดพ้นก้อนเห็ด ก็จะทำให้เห็ดนั้นรับธาตุอาหารเหล่านั้นไปด้วย ส่วนการใช้นั้นจะใช้ อัตราส่วน 1 ต่อ 200 หรือใช้ในอัตราที่บางไม่ต้องเยอะมาก นำมาผสมกันแล้วใช้เครื่องฉีดพ่น ฉีดพ่นรอบๆก้อนเห็ด เพื่อให้เห็ดได้รับสารอาหารจากน้ำส้มควันไม้