คลิปเกษตร

วิธีการเลี้ยงไส้เดือนคอนโด

21 มกราคม 2558
5,815
การเลี้ยงไส้เดือน เพื่อนำมูลและน้ำจากมูลไส้เดือนมาทำปุ๋ย สามารถเลี้ยงได้ไม่ยาก รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ก็หาได้ง่าย ที่สำคัญ มูลไส้เดือนนับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดีที่มีประโยชน์มาก ไม่ว่าจะนำไปรองก้นหลุมก่อนปลูก หรือใส่บริเวณโคนต้นก็จะช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตดี แข็งแรง อีกทั้งหากสภาพดินไม่ดี หรือเป็นดินทราย การใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนรองก้นหลุ่มจะช่วยปรับสภาพดิน และช่วยให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีแม้ในพื้นที่แห้งแล้งอย่างดินทรายก็ตาม