คลิปเกษตร

การตอนกิ่งมะเขือพวงไร้หนามเพื่อเพิ่มรายได้

21 มกราคม 2558
13,978
คุณวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ (อ.ทอง ธรรมดา) เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมา ปี 2554 เกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญการทำเกษตรแบบผสมผสาน ในรูปแบบอินทรีย์ โดยเฉพาะการตอนกิ่งมะเขือพวงไร้หนาม เพื่อให้ได้ผลผลิตดี นำองค์ความรู้มาแนะนำ การตอนกิ่งมะเขือพวงไร้หนาม พร้อมทั้งเทคนิคในการเพิ่มผลผลิต ซึ่งเป็นภูมิปัญญาวิธีการทำง่าย ๆ คือ ใช้มีดที่มีความคมบากเฉียงๆ เข้าไปประมาณ 45 องศา หลังจากนั้นใช้ไม้จิ้มฟันมาตัดเป็นท่อน แล้วก็ทาน้ำยาบริเวณที่ใช้มีดกรีด จากนั้นนำขุ๋ยมะพร้าวมาหุ้มไว้ ใช้เชือกมัดให้แน่นรดน้ำวันละครั้งช่วงเช้าหรือเย็น รอให้รากงอกให้ทั่ว ก็จะสามารถนำไปปลูกได้ทันที หรือนำกิ่งพันธุ์ไปขายเป็นรายได้เสริม