คลิปเกษตร

วิธีตอนกิ่งมะละกอแบบไม่ให้กลายพันธุ์

21 มกราคม 2558
5,457
ในการปลูกมะละกอนั้น เกษตรกรส่วนใหญ่จะซื้อเมล็ดพันธุ์มะละกอที่มีคุณภาพดีจากท้องตลาด มาปลูกโดยวิธีการเพาะเมล็ด แต่หลังจากที่ได้ผลผลิตรุ่นแรกแล้ว เกษตรกรจะไม่สามารถนําเมล็ดจากมะละกอที่ปลูกได้ในรุ่นแรกมาขยายพันธุ์ต่อได้ เนื่องจากทางบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ได้ทำการควบคุมไม่ให้นำมาขยายพันธุ์ได้อีก ดังนั้น ทุกครั้งที่เกษตรกรต้องการปลูกมะละกอ ก็จะต้องเสียเงินจำนวนไม่น้อยเพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ จากปัญหานี้ คุณประชาสรรค์ พันธ์วิไล วิทยาการประจำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพืชอินทรีย์ จึงได้แนะนำ วิธีการขายพันธุ์มะละกอ ด้วยวิธีการตอนกิ่ง เพราะวิธีการดังกล่าว จะช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกมะละกอลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ที่รุ่นต่อๆไปได้ อีกทั้ง จะได้มะละกอที่ต้นไม่สูงมากนัก ซึ่งง่ายต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้ผลผลิตมะละกอคุณภาพดีตรงตามสายพันธุ์ ไม่เกิดปัญหาการกลายพันธุ์ และยังสามารถช่วยให้มะละกอออกผลผลิตเร็วกว่าการขยายพันธุ์แบบอื่นๆถึง 2 เดือนอีกด้วย