คลิปเกษตร

ไข่เค็มดินสอพองเมืองสองแคว

19 กุมภาพันธ์ 2558
4,173
ไข่เค็มเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการถนอมอาหาร ซึ่งทางคุณละอองดาว ปานนิ่ม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านหนองแขม ม.4 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ได้แนะนำวิธึการทำไข่เค็มดินสอพอง 2 ขวบเมืองสองแควดังนี้ โดยคุณละอองดาว จะคัดสรร เฉพาะใข่เป็ดใบใหญ่ได้มาตรฐานมาล้างทำความสะอาดแล้วผึ่งในร่มให้แห้ง เมื่อแห้งแล้วจึงนำมาหมักดินสอพอง ใช้ดินสอพอง 3 ส่วนต่อเกลือ 2 ส่วน หมักไว้ 20 วันโดยประมาณ เมื่อครบกำหนดจึงนำมาล้างทำความสะอาดดินสอพองออกไปแล้วต้มจำหน่ายหรือนำไปรับประทานได้เลย