คลิปเกษตร

สูตรอาหารปลานิลประหยัดต้นทุนจากแหนแดง

21 มกราคม 2558
13,876
การลดต้นทุนในการเลี้ยงปลานิลนั้น เกษตรกรสามารถทำได้ง่ายโดยการหาเศษพืชเหลือใช้ในท้องถิ่น ที่หาได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องไปซื้อให้เสียค่าใช้จ่าย มาเป็นส่วนประกอบ อย่างคุณบุญล้อม เต้าแก้ว ปราชญ์เกษตรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านปศุสัตว์ ซึ่งมีวิธีการลดต้นทุนในการทำอาหารปลานิล โดยการให้แหนแดง ดังนี้ แหนแดง 10 กิโลกรัม รำละเอียด 1 กิโลกรัม น้ำหมักชีวภาพ 1 ลิตร เมื่อได้ส่วนผสมครบแล้วให้นำทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากัน ก็จะสามารถนำไปให้ปลากินได้