คลิปเกษตร

เทคนิคการทำถั่วคั่วทราย

19 กุมภาพันธ์ 2558
13,707
ถั่วคั่วทราย หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำถั่วลิสงทั้งฝักหรือเมล็ดถั่วลิสงที่ผ่านการคัดเลือกและทำความสะอาดแล้วมาทำให้แห้งโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์หรือแหล่งพลังงานอื่น แล้วคั่วกับทรายจนสุกกรอบ วิธีการทำถั่วคั่วทรายนั้นดังนี้ -นำถั่วมาล้างทำความสะอาด ตากให้แห้ง แล้วนำมาคัด เลือกเอาเฉพาะเมล็ดโต อวบ น่ารับประทาน -ตั้งกะทะ ใส่ทรายคั่วทรายให้ร้อน แล้วนำเมล็ดถั่วที่คัดแล้วใส่ตามลงไป คั่วไปเรื่อยๆ ใช้เวลา 15-20 นาที -ตักเมล็ดถั่วแยกออกจากทราย -นำถั่วมาเช็คทรายออกให้สะอาด และบรรจุใส่ถุง