คลิปเกษตร

วิธีเสียบยอดมะนาวบนตอมะขวิด

21 มกราคม 2558
6,776
อำเภอศรีสำโรงเป็นอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุโขทัยที่ได้รับผลกระทบจากการถูกน้ำท่วม คุณบุญช่วย มั่นคง ปราญช์ชาวบ้าน เกษตรกรผู้มีภูมิปัญญาในสาขา การเกษตรและเชี่ยวชาญเรื่องน้ำส้มควันไม้ หมู่ที่ 5 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย คุณบุญช่วย ได้แนะนำวิธีการปลูกมะนาวบนตอมะขวิดเพื่อแก้ปัญหาหลังจากพื้นที่การเกษตรของคุณบุญช่วยที่ปลูกมะนาวถูกน้ำท่วมเสียหาย วิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ผลเกินคาดทั้งผลผลิตและทนต่อสภาพน้ำท่วมอีกด้วย