คลิปเกษตร

วิธีเช็คน้ำนมดิบ หาโรคเต้านมอักเสบ

21 มกราคม 2558
2,976
คุณลลิตา รูปสง่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมบ้านสุขสมบูรณ์ ต.ชุมโค นำเทคนิคการเช็คน้ำนมดิบเพื่อหาโรคเต้านมอักเสบ ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆที่สามารถเช็คด้วยตัวเองได้