คลิปเกษตร

กับดักแมลงประสิทธิภาพสูงกำจัดแมลงศัตรูพืช

21 มกราคม 2558
7,944
คุณประสิทธิ์ บุญแก้ว เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 จ.อุบลราชธานี ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปลูกไม้ดอก-ไม้ผล แบบเกษตรอินทรีย์ แนะนำวิธีการใช้เครื่องดูดแมลงแบบประหยัดแทนการใช้สารเคมีในช่วงที่พบการระบาดของแมลงศัตรูพืช โดยใช้พัดลมและกับดักล่อแมลง โดยใช้หลักการง่ายๆคือ ตอนกลางคืนจะเปิดไฟBlack light ไปพร้อมกับพัดลมดูดจะมีแมลงมาเล่นแสงไฟซึ่งส่วนใหญ่เป็นแมลงศัตรูพืช ได้แก่ ผีเสื้อหนอนเจาะสมอฝ้าย-หนอนกระทู้ เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่นสีเขียว แมลงบั่ว ฯลฯ ส่วนตอนกลางวันจะขยี้ใบพลูป่าห้อยไว้บนกับดักแทนการเปิดไฟซึ่งกลิ่นของพลูป่าจะช่วยล่อแมลงวันทองมาติดกับดัก แล้วพัดลมจะดูดเอาแมลงต่างๆตกลงไปในถุงตาข่ายที่รองรับไว้ด้านล่าง โดยแขวนกับดักไว้ที่ความสูงจากพื้นดินประมาณ 2-3 เมตร จะสามารถล่อแมลงได้ไกลถึง 100 เมตร รวมต้นทุนการผลิต 1,600 บาท(พัดลมขนาด 6 นิ้ว,หลอดไฟ,สายไฟ,ถังพลาสติก และอื่นๆตามความเหมาะสม) อายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของถังพลาสติกที่นำมาใช้เป็นโครงสร้างหลัก หรือจะนำวัสดุอื่นๆมาประยุกต์ใช้ก็ได้