คลิปเกษตร

เทคนิคการบำรุงดินและกำจัดแมลงในไม้ผลด้วยขี้เถ้า

21 มกราคม 2558
4,949
คุณกิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2554 จ.นครราชสีมา เกษตรกรบ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ที่มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ผล โดยเฉพาะการปลูกมะม่วงงามเมืองย่าแบบอินทรีย์ ได้แนะนำเทคนิคการบำรุงดินและกำจัดแมลงในไม้ผลด้วยขี้เถ้า มาฝากเกษตรกรชาวสวนมะม่วงกันค่ะ