คลิปเกษตร
สูตรทำหมูทุบ ของดีสิงห์บุรี
19 กุมภาพันธ์ 2558
6,576
ประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์หมูทุบตำบลต้นโพธิ์ เป็นภูมิปัญญาตกทอดรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันกว่า 30 ปี... หมูทุบ ของคุณละเมียด บุญมาก เป็นภูมิปัญญาการแปรรูปหมูของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูทุบ-เนื้อทุบ ตำบลต้นโพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี ผลิตจากเนื้อหมู เน้นส่วนสะโพกแบบไม่ติดมัน รสชาติอร่อย ไม่หวานมาก หมูนุ่มลิ้น เป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรีเลยค่ะ