คลิปเกษตร

น้ำหมักชีวภาพจากหอยแครง

21 มกราคม 2558
4,695
ปัจจุบันการทำเกษตรอินทรีย์เป็นที่สนใจของเกษตรกรจำนวนมาก โดยเฉพาะการทำปุ๋ยน้ำหมักที่ได้จากวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น ดังนั้นคุณคำนึง ชนะสิทธิ์ ประธานศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริบ้านชำปลาไหล ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จึงได้แนะนำวิธีการทำน้ำหมักหอยแครง ที่สามารถใช้ในการบำรุงต้นกล้วยไข่และพืชอื่นๆได้ ผ่าน www.rakbankerd.com เพื่อเผยแพร่คลิปเทคนิคดีอย่างการทำน้ำหมักหอยแครง ให้ทดลองนำไปใช้กัน.