คลิปเกษตร

ตัดกล้วยอย่างไรไม่ให้ช้ำ

21 มกราคม 2558
5,081
ปัจจุบันกล้วยไข่เป็นผลไม้ที่เกษตรกรหันมาสนใจปลูกกันเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากราคาสูง แต่ในทางกลับกันหากขาดความรู้ในการตัดก็อาจทำให้กล้วยมีราคาต่ำได้ทันทีทั้งๆ ที่ดูแลมานาน ดังนั้นจึงถือได้ว่านอกจากจะปลูกเป็น ดูแลเป็นแล้ว ต้องตัดกล้วยไข่เป็นด้วย ดังนั้นคุณคำนึง ชนะสิทธิ์ ประธานศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริบ้านชำปลาไหล ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จึงได้แนะนำผ่าน www.rakbankerd.com เพื่อเผยแพร่คลิปเทคนิคการตัดกล้วยไข่เพื่อการส่งออกดังนี้