คลิปเกษตร

การเพิ่มมูลค่าตะไคร้ให้ขายได้ราคาสูงๆ

21 มกราคม 2558
5,558
ตะไคร้เป็นพืชที่ ปลูกง่าย โตเร็ว แต่ราคาจำหน่ายไม่สูงมากนัก เกษตรกรส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยนิยมปลูก แต่มีเกษตรกรท่านหนึ่ง คือคุณสร้อย ดอนกันยา เป็นเกษตรกร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ได้ปลูกตะไคร้เพื่อจำน่าย ประมาณ 30 ไร่ ส่งตลาด แต่ตะไคร้ที่คุณสร้อยส่งตลาด นั้นต้องมีการคัดขนาดของต้นตะไคร้ให้ได้มาตรฐาน ตามที่ตลาดต้องการ ส่วนตะไค้ที่ไม่ได้ขนาด แต่ก่อนต้องนำไปทิ้ง ต่อมา คุณสร้อย ได้ลองติดต่อไปยังกลุ่มตลาดที่นำไปทำเป็นสมุนไพรลูกประคบ ซึ่งมีความต้องการ ตะไคร้หั่นตากแห้ง เป็นการเพิ่มมูลค้าให้กับตะไคร้ ราคาจำน่ายถึงกิโลกรัม 30- 50 บาท วิธีการทำ 1. นำตะไคร้ที่ไม่ได่ขนาดมาล้างทำความสะอาด 2. หั่นให้ได้ขนาด ประมาณ 10-15 ซม. 3. ทำการแกะกาบตะไคร้ออก และผ่าส่วนหัวของตะไคร้ เพื่อเวลาที่ตาก ตะไคร้จะได้แห้งเร็ว ๆ และเป็นการป้องกันเชื้อราด้วย ระยะเวลาในการตาก 4-7 วัน ก็สามารถนำไปจำหน่ายได้